fbpx

‘Met spoed beschikbaar’ bij Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)

Zuidwest-Nederland in samenwerking met Stichting RijnmondNet

‘Met spoed beschikbaar’ – Het realiseren van digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg

Het beschikbaar hebben van relevante medische gegevens is een cruciaal onderdeel van de spoedzorgketen. Er worden steeds meer stappen gezet in de samenwerking en digitale uitwisseling van gegevens tussen verschillende zorgaanbieders. Het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’ is in het leven geroepen zodat de digitale uitwisseling van gegevens in de acute zorg versneld plaatsvindt. Op basis van dit programma heeft het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Zuidwest-Nederland in samenwerking met Stichting RijnmondNet de eerste stappen gezet naar snellere realisatie van digitale gegevensuitwisseling. Op 26 oktober 2021 was het zover: Onder begeleiding van o.a. een regionale ROAZ projectleider van PinkRoccade Ziekenhuizen zijn de Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR), het Maasstad Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis en Erasmus MC gestart met de vernieuwde oplossing voor de digitale gegevensoverdracht van ambulance naar spoedeisende hulp (SEH).

In de spoedzorgketen bevinden zich verschillende schakels, waaronder huisartsenposten, ambulancediensten (RAV’s) en SEH’s. Om zo snel mogelijk de juiste zorg te kunnen verlenen aan de patiënt, moet de communicatie tussen deze schakels goed verlopen. Dit houdt in dat de juiste (medische) informatie beschikbaar en toegankelijk moet zijn voor de desbetreffende schakels in de keten die betrokken zijn bij de spoedpatiënt en gedeeld kunnen worden. ROAZ Zuidwest-Nederland, Stichting RijnmondNet, vier ketenpartners en twee leveranciers zijn in samenwerking met het landelijk programma, ‘Met spoed beschikbaar’ op 4 maart 2021 het eerste koploperproject gestart, met als doel de ideeën voor deze digitale gegevensuitwisseling om te zetten naar praktische oplossingen voor gegevensoverdracht van de regionale ambulance voorziening naar de SEH. Het belang van dit koploperproject wordt bevestigd door Iris Keessen-Hillenaar, programmamanager zorgcoördinatie) bij het ROAZ Zuidwest-Nederland.

 “Direct de juiste informatie op de juiste plek draagt bij aan zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek. In het verleden zijn er door diverse ketenpartners pogingen gedaan om koppelingen te realiseren, maar dit is uiteindelijk niet gelukt. Door nu diverse koploperprojecten te initiëren, met versnellingscomponenten en regionale projectleiding, zowel qua proces als qua ICT, hebben we de verwachting dat we dit van de kant gaan krijgen.”

Iris Keessen-Hillenaar

Communicatie is alles

Communicatie is belangrijk. Niet alleen binnen de zorgketen maar ook binnen het managen van een project. Dit wordt onderstreept door Maarten Wittop-Koning, directeur Stichting RijnmondNet, dé regionale samenwerkingsorganisatie faciliterend in de ketensamenwerking. Namens Stichting RijnmondNet heeft Frouke van Sterkenburg, van PinkRoccade Ziekenhuizen, als ICT projectleider en Ankie Kuiper als regio projectleider vanuit ROAZ Zuidwest-Nederland intensief samengewerkt om het project in goede banen te leiden.

“De projectleiders vormen een belangrijke schakel tussen de verschillende zorgpartijen in de regio. De afstemming tussen zorgpartijen enerzijds en leveranciers en programmamanagement anderzijds is een vak apart. In het koplopertraject MSB in de regio Rotterdam- Rijnmond wordt daar door PinkRoccade Ziekenhuizen op een adequate manier invulling aangegeven.”

Maarten Wittop-Koning

Onder leiding van regionale projectleiders van het ROAZ Zuidwest-Nederland en Stichting RijnmondNet, en met ondersteuning vanuit het MSB-programma, zijn verschillende ideeën door de zorgaanbieders omgezet naar praktische oplossingen. In meerdere sessies is door de zorgverleners en ICT medewerkers hard gewerkt aan de definiëring van zorgprocessen, werkafspraken en de inrichting van de beoogde technische oplossing. Zorgaanbieders in de regio Zuidwest-Nederland zijn vanaf de start betrokken geweest bij het definiëren van de werkafspraken, welke regio breed gedragen worden.

De eerste stap gezet

Na een intensief traject zijn de eerste resultaten met betrekking tot de digitale gegevensuitwisseling een feit voor regio Zuidwest-Nederland. Het belang van een goede gegevensuitwisseling is zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau omarmd. Als projectleiders van de eerste regio van Nederland die digitale gegevensuitwisseling volgens de nieuwste standaarden in de spoedzorg uitwisselt, is het streven om onze kennis te delen met andere regio’s.

“De trein rijdt en die laten we rijden totdat alle belangrijke gegevensuitwisselingen in de keten gerealiseerd zijn. Voor een toekomstig zorg coördinatiecentrum is het van groot belang om op een gezamenlijk platform te kunnen werken waarbij gegevens inzichtelijk zijn en uitwisselbaar tussen alle betrokken partijen (MKA, HAP, RAV, VVT en GGZ). Mogelijk op termijn ook nog het sociale domein. We werken samen met de ketenpartners toe naar de gezamenlijke stip op de horizon.”

Iris Keessen-Hillenaar

Eindstation

De komende maanden ligt de focus op het uitrollen van de digitale verwijzing vanuit de deelnemende huisartsenposten en de digitale vooraankondiging vanuit de 3 ambulancevoorzieningen naar de SEH’s in de regio Zuidwest-Nederland. Hiervoor worden de ziekenhuizen begeleid door de regionale projectleiders van o.a. PinkRoccade Ziekenhuizen. De regionale ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid bevindt zich in de laatste implementatiefase en verwacht in de zomer 2022 de nieuwste versie van de digitale vooraankondiging in gebruik te nemen en aan te sluiten bij de regionale uitrol. De huisartsenposten en de meldkamer van de ambulance zijn, samen met hun leveranciers, in de voorbereidende fase en brengen in kaart wat nodig is voor het realiseren van de digitale spoedmelding. Hiermee is het eindstation nog niet inzicht. De acute zorg heeft de ambitie uitgesproken in totaal de 22 digitale berichten in de spoedketen te realiseren. PinkRoccade Ziekenhuizen draagt hier graag haar steentje aan bij om samen te zorgen voor de beste gezondheid en zorg voor iedereen.

Voor meer informatie over ‘Met spoed beschikbaar’, volg ons op LinkedIn of neem contact op met Renate Steenvoorden | Renate.Steenvoorden@pinkzlc.nl| 06 2732 1909

Meer cases bekijken?

Klik hier voor meer ervaringen van klanten die u voor gingen.

GLIMS 9
Digitale zorg toekomstbestendige zorg CuraMare - PinkRoccade Ziekenhuizen
Klantcase Diakonessenhuis preoperatieve screening - uitgelicht

Blijf op de hoogte

Laat uw gegevens hieronder achter om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Bel mij terug

* Verplicht veld. Geen zorgen: uw gegevens zijn veilig. We sturen alleen als we informatie voor u hebben. Reken op maximaal 2 e-mails per maand.

“Ik sta voor u klaar”

Renate Steenvoorden
BU Manager Ziekenhuizen

Benieuwd naar ons? Bel gerust met Renate op 06 2732 1909
Of e-mail naar Renate.Steenvoorden@pinkzlc.nl
Liever teruggebeld worden? Vul dan ons terug-bel-formulier in

Bel mij terug

* Verplicht veld. Gegevens worden niet gedeeld met ‘derden’.

Contact

© Copyright PinkRoccade Ziekenhuizen & Laboratoria | Onderdeel van TSS | Privacy beleid