fbpx

VIPP5: de belangrijkste punten op een rij

Om het overzichtelijk te maken zetten we alle belangrijke punten rondom VIPP5 op een rij.

11 februari 2021

Vorig jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het vervolg op de VIPP1 en VIPP2 regelingen bekend gemaakt, een nieuw programma genaamd VIPP5. Dit programma is voor alle instellingen die medisch specialistische zorg leveren uitgezonderd GGZ-instellingen. VIPP5 richt zich op het stimuleren van digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorginstellingen onderling. Hierbij speelt ook het realiseren van aansluiting bij het MedMij afsprakenstelsel een grote rol, zodat de patiënt zijn medische gegevens op een veilige manier kan beheren in een PGO, een Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Om dit te faciliteren heeft het ministerie voor dit programma drie keer €25 miljoen (2020, 2021 en 2022) beschikbaar gesteld als tijdelijke impuls.

Bent u aan het inventariseren hoe uw ziekenhuis meerwaarde kan bieden aan patiënten door middel van digitale gegevensuitwisseling? Dan biedt VIPP5 aanknopingspunten op de doelstellingen van uw ziekenhuis. Om het overzichtelijk te maken hebben we alle belangrijke punten van VIPP5 op een rij gezet (door COVID-19 zijn de deadlines uitgesteld. Hieronder vind u de nieuwe deadlines).

Wie:                    alle instellingen die medisch-specialistische zorg leveren (Universitair Medische Centra, ziekenhuizen, klinische revalidatiecentra, zelfstandige behandelcentra en overige instellingen voor medisch-specialistische zorg), uitgezonderd GGZ-instellingen.

Aanvraag:           van 1 maart 2020 tot en met 31 oktober 2020 via een formulier op www.dus-i.nl.

Subsidie:             €109.000 en €730.000 euro afhankelijk van de module en het soort instelling.

Startmeting:        vooraf uitgevoerde meting waarin de startpositie van de instellingen ten aanzien van de doelstellingen wordt vastgelegd. Deze meting wordt uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) of Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

Deadline:            30 september 2022 voor module 1 (9 maanden uitstel) en 30 juni 2023 voor module 2 en 3 (6 maanden uitstel).

Drie modules

De VIPP5 subsidie omvat drie modules. Instellingen kunnen zich inschrijven voor alle drie de modules en niet slechts twee van de drie modules zoals bij VIPP A. Er is één kanttekening, de instellingen die mee doen mogen op het gebied van de drie modules niet al te vergevorderd zijn. Als uit de nulmeting blijkt dat de subsidie niet enkel ondersteunend, maar geheel dekkend is voor realisatie, dan is dat niet toegestaan. De subsidie is dus niet bedoeld voor ziekenhuizen die wat betreft innovatie op dit onderwerp voorop lopen.

Module 1: Eenzijdige uitwisseling van BgZ-items en correspondentie met PGO (verplicht)
Het gaat om de éénzijdige uitwisseling van het ziekenhuis naar een PGO conform de MedMij standaard. Hierbij gaat het om de BgZ-items en de Correspondentie (radiologieverslagen, specialistenbrieven, voortgangsbrieven en/of ontslagbrieven). De deadline voor deze module is 30 september 2022 (9 maanden verlengd). Voor Module 1 is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een versnellingstraject, waarvan de deadline 31 mei 2021 is (ongewijzigd).

Module 2: Tweezijdige uitwisseling tussen ziekenhuis en PGO (optioneel)
Voor deze optionele module kan uit drie onderwerpen gekozen worden die uitgewisseld worden tussen het ziekenhuis en het PGO. Deze drie opties zijn: vragenlijsten, eHealth toepassingen en een verzoek tot aanpassing op de BgZ-items.

  • Het ziekenhuis kan vragenlijsten digitaal voorleggen aan de patiënt ter beantwoording waarna het ziekenhuis de ingevulde vragenlijst terug kan ontvangen. Het gaat om tenminste één vragenlijst.
  • Het ziekenhuis kan eHealth toepassingen aanbieden aan de patiënt en de metingen uit de eHealth toepassing terug ontvangen. Tenminste één eHealth toepassing die medisch relevant is, moet beschikbaar zijn via het PGO van de patiënt.
  • Het ziekenhuis kan voorstellen tot aanpassingen op de aanwezige BgZ-items van de patiënt ontvangen vanuit de PGO van de patiënt

Om aan deze module te voldoen moet er minimaal aan twee van de drie opties voldaan worden. De deadline voor deze module is 30 juni 2023.

Module 3: Uitwisseling tussen zorginstellingen en ‘hergebruik’ van de data (verplicht)
De derde module gaat niet om de uitwisseling met een PGO, maar om de uitwisseling tussen zorginstellingen onderling. Deze uitwisseling betreft, net zoals bij Module 1, de uitwisseling van BgZ-items en relevante correspondentie (radiologieverslagen, specialistenbrieven, voortgangsbrieven en/of ontslagbrieven). Bij de uitwisseling is hergebruik, zonder overtypen, in het digitaal patiëntendossier van de gegevens door de ontvangende instelling mogelijk. Hiervoor is de norm om drie verplichte BgZ-items én drie keuze BgZ-items uit te wisselen met andere zorginstellingen. De drie verplichte BgZ-items zijn: ‘Demografie en identificatie’, ‘Contactpersonen’ en ‘Zorgverleners’. Om de module te behalen, moet er aangetoond worden dat het hergebruik van de gegevens ook daadwerkelijk plaatsvindt. Dit wordt gedaan door middel van testpatiënten en interviews over het werkproces. De deadline voor deze module is 30 juni 2023.

Heeft uw ziekenhuis zich aangemeld voor de VIPP5 subsidie? Kijk dan ook naar het artikel ‘VIPP5 komt eraan: 5 tips om de nieuwe VIPP-subsidies te overleven’.

Voor meer informatie of dienstverlening neem contact op met Renate Steenvoorden via 06-2732 1909 of mail naar Renate.Steenvoorden@PinkRoccade.nl.

Meer nieuws lezen?

Meer weten over onze dienstverlening? Hier leest u alle relevante nieuwsberichten, artikelen en ervaringen van klanten die u voor gingen.

Blijf op de hoogte

Laat uw gegevens hieronder achter om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

* Verplicht veld. Geen zorgen: uw gegevens zijn veilig. We sturen alleen als we informatie voor u hebben. Reken op maximaal 2 e-mails per maand.

“Ik sta voor u klaar”

Renate Steenvoorden
BU Manager Ziekenhuizen

Benieuwd naar ons? Bel gerust met Renate op 06 2732 1909
Of e-mail naar Renate.Steenvoorden@pinkzlc.nl
Liever teruggebeld worden? Vul dan ons terug-bel-formulier in

Bel mij terug

* Verplicht veld. Gegevens worden niet gedeeld met ‘derden’.

Contact

© Copyright PinkRoccade Ziekenhuizen & Laboratoria | Onderdeel van TSS | Privacy beleid